วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563
หัวข้ออบรม วันที่-เวลา จำนวน
ที่นั่ง
จำนวนที่
สมัคร
สถานที่อบรม วิทยากร
จับสัญญาณ เลือกหุ้น Block Trade อย่างง่ายกับฟิลลิป
15 สิงหาคม 2563
10:30 - 11:30
100 46 สัมมนาออนไลน์ ผ่านช่องทาง Facebook : PhillipCapital Thailand คุณศรัณย์ ราชนิธยากร - ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์

 จับสัญญาณ เลือกหุ้น Block Trade อย่างง่ายกับฟิลลิป


เนื้อหาหลักสูตร

Part 1
- Block Trade โอกาสที่มาพร้อมกับความเสี่ยง(ที่สามารถควบคุมได้)
- Block Trade แตกต่างจาก Single Stock Futures อย่างไร?
- Leverage คืออะไร? ใช้อย่างไรให้เหมาะสมกับพอร์ตของเรา?
- ความรู้เบื้องต้นที่ควรทราบเกี่ยวกับ Block Trade

Part 2
- Scan หุ้น Block Trade อย่างง่ายได้ด้วยตัวคุณเองผ่านโปรแกรม POEMS และ Efinance

Part 3
- แนะนำ Block Trade Momentum Scan จากทาง Phillip Research


วิทยากร :                 คุณศรัณย์ ราชนิธยากร -  ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์
วันที่-เวลา :              วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563  เวลา 10.30 - 11.30 น.
ช่องทางการรับชม :  
Facebook : PhillipCapital Thailand
สอบถามเพิ่มเติม :     02-635-3111

** หมายเหตุ :  เนื่องจาก สัมมนานี้สามารถรับชมผ่านช่องทาง
Facebook : PhillipCapital Thailand
สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน จะได้รับเอกสาร Presentation ประกอบการสัมมนา
ซึ่งบริษัทจะทำการจัดส่งให้ทาง Email ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563