การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/อนุพันธ์ผ่านระบบออนไลน์

เปิดบัญชีใหม่
ชื่อ
นามสกุล

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

อีเมล์


ความต้องการของระบบที่แนะนำ
บราวน์เซอร์ที่รองรับ :
 ระบบปฏิบัติการ Windows 7,8 OS: IE10 ขึ้นไป, Chrome
 ระบบปฏิบัติการ Windows XP OS: Chrome
 ระบบปฏิบัติการ Mac OS: Chrome
หน่วยประมวลผล: Core 2 Duo processor ที่ 2.0 กิกะเฮิร์ตช หรือ สูงกว่า
หน่วยความจำ: 2 กิกะไบต์ หรือ สูงกว่า
ความละเอียดของหน้าจอ: 1280*768 หรือ สูงกว่า
1. ลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชี โดยกรอกชื่อและข้อมูลส่วนตัวของท่าน จากนั้นคลิกปุ่ม “เปิดบัญชีใหม่”
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน*จากนั้นกดปุ่ม “ ยืนยัน” ระบบจะสร้างเลขที่เอกสารของท่าน กรุณาพิมพ์เอกสารทั้งหมดและลงชื่อบริเวณที่ทำเครื่องหมายไว้
3. แนบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง – สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก, สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3-6 เดือน, สำเนาสลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) และส่งเอกสารเปิดบัญชีและเอกสารประกอบมาที่
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
ฝ่ายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ POEMS (E-Application)
849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 11 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
4. คุณจะได้รับอีเมล์จากทางบริษัท หลังจากที่เอกสารเปิดบัญชีของท่านได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ poems@phillip.co.th หรือ โทร 02 63 53 123
* หากท่านไม่สะดวกกรอกข้อมูลในเอกสารการเปิดบัญชีได้ครบถ้วนและต้องการดำเนินการต่อในภายหลัง ท่านสามารถกดปุ่ม “บันทึก” และกลับมาดำเนินการใหม่อีกครั้งโดย กดปุ่ม “ตรวจสอบ/แก้ไข” ระบบจะบันทึกข้อมูลของท่านไว้ 15 วัน
Update (29/03/2019)