PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
19/12/2019
ASAP ย้ำผลงานปีนี้โตตามนัด รับรถเช่าระยะสั้นโตเกินเป้า (ที่มา: ข่าวหุ้น)

"ASAP" มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตได้ตามแผน หลังกลุ่มธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะสั้นปีนี้โตเกินเป้า ขณะที่ ASAP Go บริการรถเช่าคิดค่าบริการตามจริงขยายตัวต่อเนื่อง แถมบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
<< ย้อนกลับ