PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
09/01/2020
BCPG เซ็นสัญญาเวียดนาม ขายไฟฟ้าน้ำสานนาน 25 ปี (ที่มา: ข่าวหุ้น)

BCPG เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A Power ในลาว กับการไฟฟ้าฯเวียดนาม (EVN) เป็นระยะเวลา 25 ปี คาดเริ่มขายไฟฟ้าให้ได้ตั้งแต่ปี 65 แถมได้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาเพิ่ม 10%
<< ย้อนกลับ