PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
21/02/2020
ดีเดย์ปีหน้าใช้โครงสร้างค่าไฟฟ้าฐานใหม่ (ที่มา: ไทยรัฐ)

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า ปีนี้ กกพ.ยังคงติดตามต้นทุนค่าไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลไม่ให้ค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชน โดยมีความเป็นไปได้ที่จะดูแลค่าเอฟทีให้ประชาชนได้อีก 2 งวดที่เหลือของปีนี้ คืองวดเดือน พ.ค-ส.ค. และงวดเดือน ก.ย.-ธ.ค. โดยให้คงอัตราปัจจุบันคือค่าเอฟทีและค่าไฟฟ้าฐานรวมกันอยู่ที่ 3.640 บาทต่อหน่วย เนื่องจากยังมีวงเงินคงเหลือของ 3 การไฟฟ้า ที่ขอนำไปลงทุนแต่ไม่มีการลงทุนตามแผนที่กำหนดไว้อีก 1,000 ลบ. ที่สามารถนำมาดูแลค่าเอฟทีให้กับประชาชนได้
<< ย้อนกลับ