PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
19/03/2020
AOT ลุยดอนเมืองเฟส 3 มูลค่ากว่า 3.2 หมื่นล้าน (ที่มา: ข่าวหุ้น)

บอร์ด AOT ไฟเขียวแผนพัฒนาสนามบินดอนเมือง เฟส 3 วงเงินกว่า 3.2 หมื่นลบใ รวม 6 กลุ่มงาน เพื่อเพิ่มขีดการรองรับผู้โดยสารเป็น 40 ล้านคนต่อปี จากปัจจุบัน 30 ล้านคนต่อปี เตรียมส่งต่อกระทรวงคมนาคม เพื่อชงครม.พิจารณาต่อไป
<< ย้อนกลับ