PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

What's New
28/06/2019
SET เปิดให้ซื้อขายชั่วคราวหุ้นติด SP

SET จะเปิดเทรดชั่วคราวหุ้นที่ขึ้น SP โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 เป็นหลักทรัพย์ที่ถูก SP ต่อเนื่องมานานเกิน 3 เดือน และยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้มีการเปิดซื้อขายหลักทรัพย์นับตั้งแต่ถูกขึ้น SP
โดยจะเปิดซื้อขายชั่วคราวระหว่างวันที่ 1-31 ก.ค. 2562 แล้วจะขึ้น SP อีกครั้งในวันที่ 1 ส.ค. 2562
เพื่อให้แก้ไขให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกลับมาซื้อขายได้ตามปกติหรือหากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ภายในเวลาที่กำหนด อาจจะพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนต่อไป ซึ่งกลุ่มนี้มี 16 หลักทรัพย์ ได้แก่ A5, BLISS, BUI, CHUO, EARTH, GSTEL, IFEC, KC, KTECH, NBC, NMG, POLAR, PRO, STHAI, TSF และ WR

กลุ่มที่ 2 เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหรือไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เข้าข่ายเหตุให้เพิกถอนตามข้อบังคับของ SET
จะเปิดซื้อขายชั่วคราวระหว่างวันที่ 1-9 ก.ค. 2562 และจะเพิกถอนเป็นบริษัทจดทะเบียน (ออกจากตลาด) ในวันที่ 10 ก.ค. 2562 ซึ่งกลุ่มนี้มี 3 หลักทรัพย์ คือ IEC, LVT และ YNP

หากหลักทรัพย์ไหนมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จดทะเบียนอยู่จะอนุญาตให้ซื้อขายชั่วคราวเช่นกัน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 
<< Back