วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564   เวลา 08:08 น.
    ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit balance และบัญชี Cash
          เรียนท่านสมาชิก

บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อหลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ซื้อเพิ่มทั้งในบัญชี Credit balance และบัญชี Cash โดยอนุญาตให้ซื้อได้เฉพาะบัญชี Prepaid เท่านั้น ดังนี้
ตามเกณฑ์ที่ทาง ตลท. ได้ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อในบัญชี Cash Balance เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
ระดับที่ 1 ซื้อในบัญชี Cash Balance
สัญลักษณ์หุ้น ผลบังคับใช้ตามเกณฑ์ข้างต้น
DELT13C2104A 18 ม.ค. 2564 - 22 ม.ค. 2564
LEO, LEO-F 18 ม.ค. 2564 - 25 ก.พ. 2564
NRF, NRF-F 18 ม.ค. 2564 - 05 ก.พ. 2564
รายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อในบัญชี Cash Balance เท่านั้น ที่ประกาศในวันที่ก่อนหน้า
ACAP, ACAP-F 04 ม.ค. 2564 - 12 ก.พ. 2564
CHAYO, CHAYO-F 28 ธ.ค. 2563 - 05 ก.พ. 2564
CHAYO-W1 28 ธ.ค. 2563 - 05 ก.พ. 2564
DELTA, DELTA-F 06 ม.ค. 2564 - 26 ม.ค. 2564
IIG, IIG-F 14 ธ.ค. 2563 - 22 ม.ค. 2564
IND, IND-F 04 ม.ค. 2564 - 12 ก.พ. 2564
IP, IP-F 11 ม.ค. 2564 - 19 ก.พ. 2564
JR, JR-F 14 ธ.ค. 2563 - 22 ม.ค. 2564
KCE, KCE-F 11 ม.ค. 2564 - 19 ก.พ. 2564
KEX, KEX-F 04 ม.ค. 2564 - 12 ก.พ. 2564
MICRO, MICRO-F 14 ธ.ค. 2563 - 22 ม.ค. 2564
NEX, NEX-F 12 ม.ค. 2564 - 01 ก.พ. 2564
NEX-W2 12 ม.ค. 2564 - 01 ก.พ. 2564
SEAOIL, SEAOIL-F 14 ม.ค. 2564 - 03 ก.พ. 2564
SMT, SMT-F 11 ม.ค. 2564 - 29 ม.ค. 2564
THCOM, THCOM-F 28 ธ.ค. 2563 - 05 ก.พ. 2564
YGG, YGG-F 04 ม.ค. 2564 - 12 ก.พ. 2564
 
ระดับที่ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และซื้อในบัญชี Cash Balance
สัญลักษณ์หุ้น ผลบังคับใช้ตามเกณฑ์ข้างต้น
   

หมายเหตุ:
ระดับที่ 1 : ซื้อในบัญชี Cash Balance
ระดับที่ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และซื้อในบัญชี Cash Balance
ระดับที่ 3 : ห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และซื้อในบัญชี Cash Balance

 ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Committee) ไม่อนุญาตให้ซื้อหลักทรัพย์ DW และหลักทรัพย์ตามรายการที่ปรากฎในตาราง เพิ่มในบัญชี Credit balance และบัญชี Cash ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 
สัญลักษณ์หุ้น ผลบังคับใช้ตามเกณฑ์ข้างต้น
- -
หลักทรัพย์ DW ที่ต้องซื้อในบัญชี Prepaid ณ เดือนมกราคม 2564


จึงเรียนมาเพื่อทราบ19/1/2021 08:08