วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563   เวลา 08:43 น.
    ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit balance และบัญชี Cash
          เรียนท่านสมาชิก

บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อหลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ซื้อเพิ่มทั้งในบัญชี Credit balance และบัญชี Cash โดยอนุญาตให้ซื้อได้เฉพาะบัญชี Prepaid เท่านั้น ดังนี้
ตามเกณฑ์ที่ทาง ตลท. ได้ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อในบัญชี Cash Balance เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
ระดับที่ 1 ซื้อในบัญชี Cash Balance
สัญลักษณ์หุ้น ผลบังคับใช้ตามเกณฑ์ข้างต้น
TRUBB, TRUBB-F 14 ก.ย. 2563 - 22 ต.ค. 2563
TTCL, TTCL-F 14 ก.ย. 2563 - 22 ต.ค. 2563
TTCL-W1 14 ก.ย. 2563 - 22 ต.ค. 2563
รายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อในบัญชี Cash Balance เท่านั้น ที่ประกาศในวันที่ก่อนหน้า
CFRESH, CFRESH-F 10 ส.ค. 2563 - 18 ก.ย. 2563
DOHOME, DOHOME-F 10 ส.ค. 2563 - 18 ก.ย. 2563
ETC, ETC-F 31 ส.ค. 2563 - 09 ต.ค. 2563
IP, IP-F 08 ก.ย. 2563 - 25 ก.ย. 2563
SICT, SICT-F 10 ส.ค. 2563 - 18 ก.ย. 2563
 
ระดับที่ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และซื้อในบัญชี Cash Balance
สัญลักษณ์หุ้น ผลบังคับใช้ตามเกณฑ์ข้างต้น
   

หมายเหตุ:
ระดับที่ 1 : ซื้อในบัญชี Cash Balance
ระดับที่ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และซื้อในบัญชี Cash Balance
ระดับที่ 3 : ห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และซื้อในบัญชี Cash Balance
 ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Committee) ไม่อนุญาตให้ซื้อหลักทรัพย์ DW และหลักทรัพย์ตามรายการที่ปรากฎในตาราง เพิ่มในบัญชี Credit balance และบัญชี Cash ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 
สัญลักษณ์หุ้น ผลบังคับใช้ตามเกณฑ์ข้างต้น
- -
หลักทรัพย์ DW ที่ต้องซื้อในบัญชี Prepaid ณ เดือนกันยายน 2563


จึงเรียนมาเพื่อทราบ18/9/2020 08:43