วันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2563   เวลา 15:50 น.
    แจ้งปิดสาขารังสิต
          เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

บมจ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จะทำการปิดสาขารังสิต ที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

มีผลตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป โดยจะเปิดทำการวันสุดท้ายคือ วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ ท่านลูกค้ายังสามารถใช้บริการบริษัทฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของบริษัทฯ ได้เป็นปกติ หรือติดต่อได้ที่สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 11 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. 02-153-9269, 02-153-9231 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

20/7/2020 15:50