วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562   เวลา 08:59 น.
    RATCH โชว์กำลังผลิต 7,866 MW วางเป้าสัดส่วนพลังงานทดแทนพุ่ง 20% ในปี 66 (ที่มา: ข่าวหุ้น)
         
RATCH ได้โรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector ขนาด 226.80 MW ดันกำลังการผลิตในมือเพิ่มเป็น 7,866 MW โชว์เป็นพลังงานทดแทนรวม 895 MW คิดเป็น 11.40% ของกำลังผลิตรวมปัจจุบัน วางเป้าเพิ่มสัดส่วนกำลังผลิตพลังงานทดแทนถึง 20% ของกำลังผลิตเป้าหมายรวม 10,000 MW ในปี 66


21/3/2019 08:59