วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:00 น.
    AMATAV ปั๊มยอดขาย 125 ไร่ ทุ่ม 3 พันลบ.พัฒนา อมตะ ซิตี้ ลองถั่น (ที่มา: ข่าวหุ้น)
         
อมตะ วีเอ็น ตั้งเป้ายอดขายที่ดินปีนี้ 125 ไร่ ขณะที่อยู่ระหว่างขอใบอนุญาตพื้นที่ขายเพิ่มอีก 125% จากรัฐบาลเวียดนาม พร้อมทุ่มงบลงทุน 3,000 ลบ. เพื่อพัฒนานิคมฯ อมตะ ซิตี้ ลองถั่น เป็นหลัก


21/3/2019 09:00