วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:15 น.
    AOT หนุนเที่ยวเหมาลำพร้อมลดแลนดิ้งฟรี 50% (ที่มา: ทันหุ้น)
         
AOT สนองนโยบายภาครัฐกระตุ้นท่องเที่ยวปี 2563 จ่อชงบอร์ดลดค่าธรรมเนียมแลนดิ้งฟรี สำหรับเครื่องบินเช่าเหมาลำ 50% ทั้ง 6 สนามบิน ช่วงไฮซีซัน พร้อมตั้งปลัดคมนาคมนั่งหัวโต๊ะบูรณาการร่วม 22 สนามบิน ปรับตารางการบินให้เกิดประโยชน์สูงสุด


29/10/2019 09:15