วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562   เวลา 09:07 น.
    AWC ขยายพอร์ตโรงแรมเท่าตัว ผลงานโตแกร่ง-กลุ่มทีซีซีหนุน (ที่มา: ทันหุ้น)
         
AWC มุ่งขยายพอร์ตโรงแรมเพิ่มขึ้นเท่าตัว รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการค้าปลีก จะเป็นปัจจัยหนุนธุรกิจโตแบบก้าวกระโดด โบรกคาดการณ์กำไรเติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 2561-2565 ที่ 64% ต่อปี ชี้เติบโตในระยะยาว จากการสนับสนุนของกลุ่มทีซีซี และยังได้รับประโยชน์จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เติบโต


26/11/2019 09:07