วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:10 น.
    "สมคิด" กระทุ้ง ธนาคารแห่งประเทศไทย กระตุ้น ศก. โอดใช้นโยบายการคลังเต็มแม็ก หวังเห็นเครื่องมือทางการเงิน (ที่มา: ไทยรัฐ)
         
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยขณะนี้ยังมีแนวทางที่จะผลักดันให้เติบโตได้ โดยใช้นโยบายการเงินควบคู่กับนโยบายการคลัง แต่ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้มาตรการการคลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปมากแล้ว และภายใต้ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง และ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง การจะใช้เครื่องมือนโยบายทางการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมก็อาจมีข้อจำกัด จึงอยากเห็นมาตรการทางการเงินเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากขึ้น


20/12/2019 09:10