วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:21 น.
    พ.ย.ยิ่งสาหัส-ส่งออกติดลบ 7.4% (ที่มา: ข่าวสด)
         
น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยเดือนพฤศจิกายน 2562 มีมูลค่า 19,657 ล้านเหรียญสหรัฐ ติดลบ 7.4% นำเข้ามีมูลค่า 19,108 ล้านเหรียญสหรัฐ ติดลบ 13.8% ถือว่าเป็นเดือนที่ติดลบสูงสุด


24/12/2019 09:21