วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563   เวลา 09:15 น.
    ผวาภัยแล้งดันสินค้าแพง สวนทางส่งออก-ลงทุนฟื้น (ที่มา: เดลินิวส์)
         
น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค.ได้ประมาณการกรอบดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) ในปี 63 ขยายตัว 0.4-1.2% และมีความเป็นไปได้มากสุดที่ระดับ 0.8% โดยมีปัจจัยจากภาวะภัยแล้งที่จะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรและอาหารสด รวมถึงราคาสินค้าและบริการอาจปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งจากการใช้จ่ายภาครัฐและแนวโน้มส่งออกและการลงทุนเอกชนขยายตัวได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อในประเทศเพิ่มขึ้น


3/1/2020 09:15