วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563   เวลา 09:01 น.
    สั่งลดค่าไฟอุ้มรายได้น้อย (ที่มา: เดลินิวส์)
         
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ว่า ได้ขอให้ กฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลค่าไฟฟ้า เพื่อไม่ให้กระทบภาระประชาชน ในท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่ดีนักโดยเฉพาะการขอให้มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่ต้องเน้นเป็นพิเศษว่า จะมีแนวทางใดในการช่วยเหลือให้มากขึ้น รวมทั้งดูแลค่าไฟฟ้าให้ผู้ประกอบการรายเล็ก เพื่อช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการรายเล็ก


10/1/2020 09:01