วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563   เวลา 09:06 น.
    นักลงทุนตอบรับอีอีซี ยอดขอบีโอไอปี 62 พุ่ง 7.56 แสนลบ. (ที่มา: สยามรัฐ)
         
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายแก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ว่าบีโอไอได้รายงานสถานการณ์การลงทุนในปี 2562 มีนักลงทุนยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1,624 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 756,100 ลบ. ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 750,000 ลบ. สำหรับคำขอรับส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มีจำนวนทั้งสิ้น 506 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 444,880 ลบ. หรือคิดเป็นร้อยละ 59 ของมูลค่าขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมดโดยจังหวัดระยอง มีมูลค่าเงินลงทุนมากที่สุด ตามด้วยชลบุรีและฉะเชิงเทราตามลำดับ


14/1/2020 09:06