วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   เวลา 09:25 น.
    อุตฯ เร่งเบิกจ่ายงบลงทุนอัดเม็ดเงินเข้าระบบกระตุ้นศก. (ที่มา: แนวหน้า)
         
นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2563 ที่เตรียมประกาศใช้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย และการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจากปัจจุบันเศรษฐกิจไทยอยู่ใน ภาวะถดถอยจากปัจจัยลบรอบด้านที่ประเทศไทยต้องเผชิญ โดยเฉพาะผลจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ทั้งนี้จากข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) พบว่า การใช้จ่ายภายใต้วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาล และการลงทุนภาครัฐ มีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (จีดีพี) ประมาณ 16.2% และ 5.9% จึงเป็นเครื่องจักรสำคัญที่เหลืออยู่ในการประคับประคองเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในส่วนของการลงทุนนั้นจะทำให้เกิดการผลิตและการจ้างงานเพิ่มขึ้นโดยตรง


25/2/2020 09:25