วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563   เวลา 09:22 น.
    เล็งออกมาตรการอุ้มสายการบิน (ที่มา:ไทยรัฐ)
         
นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า ทย.เตรียมเสนอมาตรการลดค่าธรรมเนียมการใช้บริการภายในสนามบินทั้ง 28 แห่งทั่วประเทศของ ทย. ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเห็นชอบภายในสัปดาห์นี้ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป โดยมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจ และนโยบายของนายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม ที่มอบหมายให้ ทย.ไปพิจารณา เพื่อเยียวยาผู้ประกอบการและสายการบิน หลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้จำนวนผู้โดยสารลดลง


3/3/2020 09:22