วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563   เวลา 09:07 น.
    RATCH ทุ่ม 662 ล้านบ. ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้ารายเล็ก (ที่มา: ทันหุ้น)
         
RATCH เผยลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อเข้าซื้อหุ้น NER Singapore Pte.Ltd ในสัดส่วน 49% คิดเป็นเงินประมาณ 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่าประมาณ 662 ลบ.) จาก Nexif Energy Thailand B.V. เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ารายเล็ก จ.ระยอง คาด COD ปี 2565


13/3/2020 09:07