วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563   เวลา 09:47 น.
    จ่อออกมาตรการกระตุ้นศก. ช่วย สายการบิน-โลจิสติกส์ (ที่มา: เดลินิวส์)
         
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) เปิดเผยว่า ในการประชุม ครม.เศรษฐกิจครั้งต่อไป นอกจากที่ประชุมจะมีการประเมินผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทยแล้ว ยังเตรียมพิจารณาออกมาตรการเพิ่มเติม โดยเน้นไปที่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่โควิด-19 แพร่ระบาดในระยะยาว เช่น ธุรกิจสายการบินที่ได้รับผลกระทบมากจากการงดการเดินทางของนักท่องเที่ยว และธุรกิจโลจิสติกส์ที่ได้รับผลกระทบจากการขนส่ง การปิดเมืองและปิดประเทศ


16/3/2020 09:47