วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563   เวลา 09:37 น.
    เคาะแล้ว เม.ย.-มิ.ย.ลดค่าไฟ 3% (ที่มา: ไทยรัฐ)
         
นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสุทธิที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วลงอีก 3% ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท ตั้งแต่บิลค่าไฟฟ้างวดเดือน เม.ย.-มิ.ย. รวม 3 เดือน ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินบริหารค่าไฟฟ้ารวม 5,610 ล้านบาท เพื่อบริหารจัดการมาตรการดังกล่าว


3/4/2020 09:37