วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563   เวลา 09:45 น.
    CPF คว้าเครดิตองค์กรA+ สะท้อนความเป็นผู้นำธุรกิจ (ที่มา: ข่าวหุ้น)
         
ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร CPF และหุ้นกู้ที่ระดับ A+ สะท้อนสถานะความเป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของไทย ด้านก.เกษตรฯ ร่วมส่งอาหารจากใจ ต้านภัยโควิด-19 แก่แพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน


3/4/2020 09:45