วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563   เวลา 09:07 น.
    TPCH กดปุ่ม COD ชีวมวล ดันกำลังผลิตชน 89.3 MW (ที่มา: ทันหุ้น)
          TPCH มาตามนัด กดปุ่ม COD TPCH 1 ขนาดกำลังการผลิต 9.2 เมกะวัตต์ หนุนกำลังการผลิตไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มเป็น 89.3 เมกะวัตต์ จากเดิม 80.1 เมกะวัตต์ แย้มเตรียม COD เพิ่มอีก 1 แห่ง ภายในสิ้นปีนี้

1/12/2020 09:07