สมัครเข้าอบรม
  หัวข้อ : เทรด TFEX Option แบบมือใหม่
  วิทยากร : คุณอนุวัฒน์ ทองแดง
  เวลา : 18:00 - 20:00
  วันที่ : 18 กรกฏาคม 2561
  สถานที่อบรม : บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) อาคารวรวัฒน์ ชั้น 11 ห้องสัมมนา Lotus Room
  ที่นั่งคงเหลือ : 7
ชื่อ : *  
นามสกุล : *  
โทรศัพท์มือถือ : *  
โทรศัพท์ :  
E-mail : *  
บัตรประชาชน/Passport :  
บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านใช้บริการอยู่  
ฟิลลิป
อื่นๆ
  * จำเป็นต้องกรอก