สมัครเข้าอบรม
  หัวข้อ : เฟ้นหุ้นดี ... ตี Trend Line... Guide ฟิวเจอร์ส
  วิทยากร : คุณธีรดา ชาญยิ่งยงค์, คุณชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ และคุณกฤติณัฐ พันธุวิชิต
  เวลา : 09:00 - 12:00
  วันที่ : 01 กรกฏาคม 2561
  สถานที่อบรม : ห้องประชุม Phillip Life ชั้น 2 อาคารวรวัฒน์
  ที่นั่งคงเหลือ : 12
ชื่อ : *  
นามสกุล : *  
โทรศัพท์มือถือ : *  
โทรศัพท์ :  
E-mail : *  
บัตรประชาชน/Passport :  
บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านใช้บริการอยู่  
ฟิลลิป
อื่นๆ
  * จำเป็นต้องกรอก