สมัครเข้าอบรม
  หัวข้อ : เริ่มเล่นหุ้นออนไลน์ ด้วยโปรแกรม POEMS 2.0 (สาขาชุมพร อินเวสเตอร์ เซ็นเตอร์)
  วิทยากร : คุณอนุรักษ์ พันธุ์พฤกษ์
  เวลา : 09:00 - 12:00
  วันที่ : 21 กรกฏาคม 2561
  สถานที่อบรม : ชุมพร อินเวสเตอร์ เซ็นเตอร์
  ที่นั่งคงเหลือ : 0
ชื่อ : *  
นามสกุล : *  
โทรศัพท์มือถือ : *  
โทรศัพท์ :  
E-mail : *  
บัตรประชาชน/Passport :  
บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านใช้บริการอยู่  
ฟิลลิป
อื่นๆ
  * จำเป็นต้องกรอก