สมัครเข้าอบรม
  หัวข้อ : ก้าวแรกสู่การลงทุน กับกองทุนรวม (สาขาอินเวสเตอร์ เซ็นเตอร์ ขอนแก่น)
  วิทยากร : คุณพัชราภรณ์ สังข์บัวแก้ว (ที่ปรึกษาทางการเงิน)
  เวลา : 09:00 - 12:00
  วันที่ : 21 กรกฏาคม 2561
  สถานที่อบรม : บล.ฟิลลิป สาขาอินเวสเตอร์ เซ็นเตอร์ ขอนแก่น
  ที่นั่งคงเหลือ : 7
ชื่อ : *  
นามสกุล : *  
โทรศัพท์มือถือ : *  
โทรศัพท์ :  
E-mail : *  
บัตรประชาชน/Passport :  
บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านใช้บริการอยู่  
ฟิลลิป
อื่นๆ
  * จำเป็นต้องกรอก