สมัครเข้าอบรม
  หัวข้อ : มนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้ด้วยกองทุนรวม (สาขาเชียงใหม่)
  วิทยากร : คุณสุภาวดี ภิรมย์เลิศอมร (เจ้าหน้าที่การตลาด บล.ฟิลลิปสาขาเชียงใหม่)
  เวลา : 13:00 - 16:00
  วันที่ : 21 กรกฏาคม 2561
  สถานที่อบรม : บล.ฟิลลิป สาขาเชียงใหม่ ชั้น 2
  ที่นั่งคงเหลือ : 2
ชื่อ : *  
นามสกุล : *  
โทรศัพท์มือถือ : *  
โทรศัพท์ :  
E-mail : *  
บัตรประชาชน/Passport :  
บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านใช้บริการอยู่  
ฟิลลิป
อื่นๆ
  * จำเป็นต้องกรอก