สมัครเข้าอบรม
  หัวข้อ : LTF&RMF ลงทุนกองไหน ลงทุนเท่าไหร่ถึงจะพอดี
  วิทยากร : คุณหัตถชัย สีลาเกตุ (ที่ปรึกษาทางการเงิน)
  เวลา : 09:00 - 12:30
  วันที่ : 14 ธันวาคม 2562
  สถานที่อบรม : Investor Center-Khonkaen (ติด KTV)
  ที่นั่งคงเหลือ : 7
ชื่อ : *  
นามสกุล : *  
โทรศัพท์มือถือ : *  
โทรศัพท์ :  
E-mail : *  
บัตรประชาชน/Passport :  
บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านใช้บริการอยู่  
ฟิลลิป
อื่นๆ
  * จำเป็นต้องกรอก