สมัครเข้าอบรม
  หัวข้อ : Phillip MT4 เทรด TFEX ด้วยอินดิเคเตอร์ Heiken Ashi Smoothed
  วิทยากร : คุณเอกศิลป์ รุจิระกำธรชัย หัวหน้าฝ่าย Algorithmic Trading ของบริษัท TopTrader
  เวลา : 13:00 - 14:30
  วันที่ : 26 กันยายน 2563
  สถานที่อบรม : สัมมนาออนไลน์ ผ่านช่องทาง Facebook : PhillipCapital Thailand
  ที่นั่งคงเหลือ : 7
ชื่อ : *  
นามสกุล : *  
โทรศัพท์มือถือ : *  
โทรศัพท์ :  
E-mail : *  
บัตรประชาชน/Passport :  
บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านใช้บริการอยู่  
ฟิลลิป
อื่นๆ
  * จำเป็นต้องกรอก