PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
ออมหุ้นต่างประเทศ

ออมหุ้นต่างประเทศ
 
ด้วยเงินออมเริ่มต้น 10,000 บาท สามารถเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน และกระจายความเสี่ยง รวมถึงสามารถลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังไม่มีให้ซื้อขายในประเทศ ผ่านตลาดหุ้นสหรัฐ โดยนับตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมาตลาดหุ้นสหรัฐทำ All time high อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งตลาดสหรัฐเป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูง และมีบริษัทชั้นนำมากมาย

การลงทุนในบัญชีออมหุ้นกับฟิลลิป ใช้หลักทฤษฎี Dollar-Cost Averaging ซึ่งเป็นการลงทุนด้วยเงินที่เท่ากันอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน วิธีนี้จะทำให้ท่านสามารถซื้อหุ้นได้จำนวนมากขึ้นเมื่อราคาต่ำลงและจะซื้อหุ้นได้จำนวนน้อยลงเมื่อราคาสูงขึ้น เหมาะสมอย่างยิ่งกับสภาวะตลาดที่มีความผันผวน ด้วยวิธีการลงทุนอย่างมีวินัยและสม่ำเสมอ ท่านสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนระยะยาวที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่า ด้วยหุ้นพื้นฐานดี โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับจังหวะในการเข้าซื้อ
 
 

รายละเอียดโครงการ

 
 

รายละเอียดโปรแกรม ออมหุ้นต่างประเทศ

ประเทศที่ลงทุน (ตลาด)

สหรัฐอเมริกา (ตลาด NYSE และ ตลาด NASDAQ)

เงินลงทุนเริ่มต้น
10,000 บาท (เพิ่มทีละ 5,000 บาท)
วันที่ลงทุน
5th ของ ทุกเดือน (T date)
กลุ่มหลักทรัพย์ที่ให้ลงทุน
(15 หลักทรัพย์ และ 5 ETFs)
กลุ่ม A : เงินลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้น 10,000 บาท
DIS, INTC, NKE, SBUX, WMT, IXUS, IAU, VT
กลุ่ม B : เงินลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้น 20,000 บาท
BRKb, EL, FB, MCD, MSFT, V, QQQ, VOO
กลุ่ม C : เงินลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้น 30,000 บาท
APPL, MA, NVDA, GOOGL*
(เริ่มต้น เดือนละ 100,000บาท เฉพาะ GOOGL)
ขั้นตอนการคัดเลือกหลักทรัพย์
 • คัดเลือกผ่านด้วย ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
 • มีการปรับเปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน (มกราคม และ กรกฎาคม)
ค่าคอมมิชชั่น
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 1. ค่าคอมมิชชั่น 0.35% ต่อรายการ (ขั้นต่ำที่ 19.8 USD) *ยังไม่รวมVAT
 2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ
  • โอนเงินไปต่างประเทศ : 50 บาท (สำหรับโครงการออมหุ้นต่างประเทศเท่านั้น)
  • โอนเงินกลับประเทศ : 2,000 บาท
 3. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 0.00207%+ ต่อรายการ  (สำหรับรายการขายเท่านั้น)
วิธีการชำระเงิน
หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS) 1 วันทำการ ก่อนวันลงทุน (T-1)
อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้
อัตราแลกเปลี่ยนซื้อถั่วเฉลี่ยเงินโอน ณ วันที่ทำรายการ
วิธีขายหลักทรัพย์
 1. ขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด (ค่าคอมมิชชั่น 0.35%)
 2. ขายด้วยตนเองผ่าน POEMS SG 2.0 (ค่าคอมมิชชั่น 0.25%)
เริ่มต้นลงทุน
 1. ต้องมีบัญชีซื้อขายหุ้นต่างประเทศ/ เปิดบัญชีซื้อขายหุ้นต่างประเทศกับบริษัท
 2. ต้องเซ็นสัญญาออมหุ้นต่างประเทศ และเลือกแพ็คเกจการลงทุน
เปลี่ยนแปลง ยุติ หรือ พักการลงทุน

ใช้แบบฟอร์ม สำเนา หรือ ตัวจริง  “ใบคำสั่งโครงการออมหุ้นต่างประเทศ”
ส่งมาที่ฝ่าย Global Markets 5 วันทำการก่อนวันลงทุน

 
 

ตารางแสดงอัตราผลตอบแทนของหุ้นในบัญชีออมหุ้น
 

กลุ่ม A ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ต่อเดือน/หลักทรัพย์ อัตราผลตอบแทน
รวมต่อปี (%)
ชื่อย่อ ชื่อบริษัท อุตสาหกรรม 2017 2018 2019
DIS Walt Disney Company Broadcasting & Cable TV 2.85 -0.78 33.16
INTC Intel Corporation Semiconductors 28.09 2.40 28.99
NKE Nike Inc. Footwear 22.06 18.39 38.04
SBUX Starbucks Corporation Retail (Grocery) 6.26 13.70 43.81
WMT Walmart Inc Retail (Grocery) 45.99 -4.10 29.10
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF (Equity) 26.60 -14.65 21.27
IAU iShares Gold Trust ETF (Commodity) 12.10 -3.00 17.89
VT Vanguard Total World Stock Index ETF (Equity) 22.83 -10.08 26.19
 
กลุ่ม B ลงทุนขั้นต่ำ 20,000 บาท ต่อเดือน/หลักทรัพย์ อัตราผลตอบแทน
รวมต่อปี (%)
ชื่อย่อ ชื่อบริษัท อุตสาหกรรม 2017 2018 2019
BRKb Berkshire Hathaway B Insurance (Prop.& Casualty) 21.62 0.69 11.69
FB Facebook Inc. Computer Services 51 -27.74 51.28
EL Estee Lauder Companies Inc  Personal & Household Prods. 65.64 3.17 57.40
MCD McDonald's Corporation Restaurants 46.36 4.17 14.24
MSFT Microsoft Corporation Software & Program 38.55 19.87 57.15
V Visa Inc.- Class A Business Services 43.88 15.89 41.92
QQQ Invesco QQQ Trust ETF (Equity) -1.99 -1.15 38.02
VOO Vanguanrd S&P 500 ETF ETF (Equity) 20.43 -4.93 30.5
 
กลุ่ม C ลงทุนตั้งแต่ 30,000 บาท ต่อเดือน/หลักทรัพย์ อัตราผลตอบแทน
รวมต่อปี (%)
ชื่อย่อ ชื่อบริษัท อุตสาหกรรม 2017 2018 2019
AAPL Apple Inc Communications Equip. 47.15 -6.64 86.98
MA MasterCard Inc Consumer Services  44.20 24.72 57.81
NVDA NVDIA Corporation Semiconductors 89.98 -32.58 73.01
GOOGL* Alphabet Inc.- Class A Computer Services 30.37 -2.63 26.99

หมายเหตุ อัตราผลตอบแทนรวม คือ ส่วนต่างราคาปิด ณ สิ้นปีกับ ราคาปิด ณ ต้นปี บวกด้วยอัตราเงินปันผล
ข้อมูล ณ เดือน ,กรกฎาคม 2563

 
 
 

การเปิดบัญชีออมหุ้นต่างประเทศกับฟิลลิป (Phillip Global Share Builders Plan) ท่านสามารถทำได้ 2วิธีดังนี้

1. การสมัครโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ฟิลลิป  ที่สำนักงานใหญ่, สำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ทุกสาขาของ บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) หรือ  โทรศัพท์: 02 635 3055

2. Download ชุดบัญชีออมหุ้นต่างประเทศ 

เอกสารการเปิดบัญชี 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัญชีกับทางฟิลลิป สำหรับผู้ที่มีบัญชีกับทางฟิลลิปแล้ว
ใบคำขอเปิดบัญชี  ดาวน์โหลด ใบคำขอเปิดบัญชี  ดาวน์โหลด
สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ใบคำสั่งโครงการออมหุ้นต่างประเทศ ดาวน์โหลด
สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร 1 ชุด    

* หมายเหตุ : รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า และห้ามใช้กระดาษ reuse
 

กรุณาส่งเอกสารทั้งหมดมาที่
แผนก Global Markets

 
บมจ. หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)
   ชั้น 11 อาคารวรวัฒน์ 849 ถนนสีลม
  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 


หมายเหตุ เพื่อเตรียมพร้อมออมหุ้นกับฟิลลิปท่านต้องเปิดบัญชีโดยได้รับอนุมัติการเปิดบัญชีเรียบร้อยก่อนวันลงทุนอย่างน้อย 5 วันทำการและธนาคารอนุมัติการสมัครหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) แล้วอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันลงทุน