วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562   เวลา 11:59 น.
    แจ้ง Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ Android เป็น version 3.24.3
          เรียนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการ Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ Android เป็น version 3.24.3 ผ่านทาง Google Play Store
โดยสามารถ Update ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14 ก.ย. 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

What new in this version.
- แก้ไข Fixed bug

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

13/9/2019 11:59