วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562   เวลา 18:06 น.
    แจ้ง Update Application “Fund SuperMart” สำหรับ Android เป็น version v.1.7.0
          เรียนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ Update Application “Fund SuperMart” สำหรับ Android เป็น version v.1.7.0ผ่านทาง Google Play Store
โดยสามารถ Update ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 4 ธ.ค. 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

What new in this version.
- Fixed bug

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 

3/12/2019 18:06