วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563   เวลา 10:38 น.
    แจ้ง Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ IOS เป็น version 2.31.3
          เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการ Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ IOS เป็น version 2.31.3 ผ่านทาง Apple Store
โดยสามารถ Update ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 25 พ.ย. 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

What new in this version.
- Fixed bug :  TFEX field price
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

25/11/2020 10:38