เปิดบัญชีลงทุนผ่านออนไลน์กับ บมจ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)
* Support Thai Citizens only at this time. Non-Thai citizens please click here.
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์
บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดบัญชีให้ท่าน ภายใน 3 วันทำการ เมื่อได้รับ Email แจ้งยืนยันการเปิดบัญชี โปรดดำเนินการดังนี้
1. สร้าง User/Password ของท่านได้ที่ www.poems.in.th หรือแอพพลิเคชั่น POEMS Mobile / Fund SuperMart Plus

2. ดำเนินการผูกบัญชี ATS กับธนาคาร
หลังได้รับ Email ยืนยันการผูกบัญชีสำเร็จ ท่านสามารถโอนเงินเพื่อเตรียมซื้อขายหุ้น ฟิวเจอร์ หรือทำรายการซื้อกองทุนรวมได้ทันที
3. Login เข้าสู่ระบบ POEMS หรือ Fund SuperMart เพื่อเริ่มการลงทุน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-63-53-123
Clip วิดีโอวิธีการเปิดบัญชีออนไลน์
* Support Thai Citizens only at this time. Non-Thai citizens please click here.