สัญชาติไทย Non-Thai nationals
บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดบัญชีให้ท่าน ภายใน 3 วันทำการ เมื่อได้รับ Email แจ้งยืนยันการเปิดบัญชี โปรดดำเนินการดังนี้
1. สร้าง User/Password ของท่านได้ที่ www.poems.in.th หรือแอพพลิเคชั่น POEMS Mobile / Fund SuperMart Plus

2. ดำเนินการผูกบัญชี ATS กับธนาคาร คลิก ขั้นตอนการสมัคร
หลังได้รับ Email ยืนยันการผูกบัญชีสำเร็จ ท่านสามารถโอนเงินเพื่อเตรียมซื้อขายหุ้น ฟิวเจอร์ หรือทำรายการซื้อกองทุนรวมได้ทันที
3. Login เข้าสู่ระบบ POEMS หรือ Fund SuperMart เพื่อเริ่มการลงทุน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-153-9222
Clip วิดีโอวิธีการเปิดบัญชีออนไลน์
Phillip Securities will complete your request within 3 working days. Once you receive the contirmation email, please proceed as follows
1. Create your User/Password at www.poems.in.th or on application POEMS Mobile / Fund SuperMart Plus

2. Continue apply ATS (Automatic Transfer service) through related bank.
After receiving the ATS confirmation email. You can deposit to start trading stocks, futures or mutual funds immediately.

3. Login to POEMS or Fund SuperMart to start investing.
For more information, call 02-153-9222
Clip Video on how to open an online account