PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ศูนย์การเรียนรู้
ความต่างระหว่าง สินค้าโภคภัณฑ์และสินค้าทั่วไป

 

 
Commodity หรือสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์การลงทุนที่คนไทยนิยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่หลายคนก็ยังคงสงสัยว่าผลิตภัณฑ์ประเภทใดบ้างที่จัดอยู่ในหมวด

Commodity Commodity มักจะเป็นสินค้าประเภทวัตถุดิบสำหรับนำเข้าสู่ภาคการผลิตต่อ ส่วนผลิตภัณฑ์สินค้าทั่วไปก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือบริการที่ส่งตรงถึงผู้ใช้
 
สินค้าโภคภัณฑ์ Commodity
 
สินค้าโภคภัณฑ์เป็นวัตถุดิบพื้นฐานสำหรับใช้ผลิตสินค้าหรือส่งต่อเป็นบริการทั่วไปสำหรับใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่น ทองแดง น้ำมันดิบ ข้าวสาลี เมล็ดกาแฟ และทองคำ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ Hard Commodities และ Soft Commodities
 
Soft Commodities คือ ผลิตภัณฑ์จากการเพาะปลูก มีอายุการเก็บรักษาจำกัด ไม่สามารถเก็บไว้ได้เป็นนาน เช่น เมล็ดกาแฟ เมล็ดโกโก้ น้ำส้ม และ น้ำตาล เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความผันผวนสูงเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้เช่น สภาพอากาศ
 
Hard Commodities คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการขุดหรือสกัด เช่น น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ หรือโลหะที่มีมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ Commodity เปิดโอกาสให้ลงทุนได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นตลาด Futures ที่เป็นการทำสัญญากำหนดช่วงเวลาที่แน่นอนเพื่อซื้อขาย หรือจะลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ประกอบกิจการหมวดนี้ก็ได้ และยังมี ETF (Exchange-traded fund) สำหรับการลงทุนตามดัชนีบริษัทในหมวด Commodity รวมถึงการซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้โดยตรง เช่น ซื้อทอง หรือเงิน

ผลิตภัณฑ์หมวด Commodity ล้วนมีความเสี่ยงจากปัจจัยหลายอย่าง ทั้งอุปสงค์-อุปทาน นโยบายเศรษฐกิจ รวมถึงสภาพอากาศที่สามารถส่งผลต่อราคาได้
 
สินค้าทั่วไป Product
 
สินค้าทั่วไปต่างกับสินค้าโภคภัณฑ์ตรงที่ ราคาสินค้าทั่วไปจะกำหนดโดยแบรนด์ผู้ผลิต ซึ่งสินค้าแบบเดียวกันก็อาจมีราคาแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งการสร้างแบรนด์และการทำการตลาด โดยมากมักจะผลิตจากสินค้าโภคภัณฑ์อีกที และขายต่อไปยังผู้บริโภคทั่วไป สามารถแยกเป็นสินค้าคงทนที่สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า 3 ปี และสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นสินค้าใช้แล้วหมดไป ต้องคอยซื้อเพิ่มหรือทดแทน

การลงทุนในสินค้าทั่วไป สามารถทำได้ผ่านการซื้อหุ้นของบริษัทที่ผลิตสินค้าดังกล่าว โดยมากมักเป็นสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากบริษัทที่ผลิตสินค้าเหล่านี้มีเสถียรภาพและการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง เพราะเป็นสินค้าที่ต่อให้เศรษฐกิจไม่ดีผู้คนก็ยังจำเป็นต้องซื้อใช้
 
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หรือสินค้าทั่วไป ก็มีโอกาสและจังหวะให้ทำกำไรผ่านการลงทุนในตลาดทุนทั้งนั้น หากสนใจคุณเพิ่มเติมที่ บล.ฟิลลิป มีหลักสูตรสัมมนาออนไลน์ฟรีทั้งการลงทุนหุ้นและฟิวเจอร์สอยู่เป็นประจำ

ติดตามรายละเอียดได้ทาง www.poems.in.th หรือ Line : @phillipcapital หรือคลิก https://lin.ee/ikRG3vT
 


 
 

 
Credit: NICK LIOUDIS นักเขียนและบรรณาธิการด้านข่าวสารการเงิน
https://www.investopedia.com/ask/answers/021615/whats-difference-between-commodity-and-product.asp