PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ศูนย์การเรียนรู้
รายรับ กำไร รายได้ ต่างกันอย่างไร?

 

ในการวิเคราะห์หุ้น นักลงทุนมักจะหาข้อมูลผ่านการดูงบการเงินของบริษัทของนั้น ๆ ซึ่งหนึ่งในส่วนหลักที่นิยมดูกันก็คือ รายรับ รายได้และกำไร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มักแสดงอยู่ในส่วน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สามารถหาดูได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์บริษัทจดทะเบียน
  • รายรับ เป็นการแสดงถึงเงินได้สุทธิที่เกิดจากการทำธุรกิจ ยังไม่หักลบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  • กำไร เป็นเงินคงเหลือหลังหักลบค่าใช้จ่ายไปแล้ว
  • รายได้ คือเงินได้สุทธิหลังหักลบรายจ่ายทุกอย่างออกไป
  • นักลงทุนสามารถใช้ตัวเลขเหล่านี้เพื่อประเมินศักยภาพหุ้นที่สนใจได้
     
รายรับ (Revenue)

รายรับมักจะปรากฏเป็นลำดับแรกในรายงานงบกำไรขาดทุน เป็นเงินได้จากการดำเนินงานของบริษัทนั้น ๆ อาจมาจากขายสินค้าหรือให้บริการ รายรับจะยังไม่ได้หักลบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 
กำไร (Profit)

กำไรเป็นยอดคงเหลือหลังจากหักลบรายจ่ายอื่น ๆ ไปแล้ว สามารถแบ่งออกได้หลายชนิดเพื่อใช้วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทนั้น ๆ นั่นคือกำไรขั้นต้น (Gross Profit) และกำไรจากการดำเนินงาน (Operation Profit)
 
รายได้ (Income)

รายได้คือเงินได้สุทธิที่แท้จริงของบริษัท เพราะหลังหักลบ ทั้งการจ่ายดอกเบี้ย การจ่ายปันผล ภาษี ซึ่งรายได้ตรงนี้อาจกลายเป็นยอดขาดทุนก็ได้

 
 
 

เหตุผลที่ รายรับ กำไร รายได้ สำคัญกับนักลงทุน

นักวิเคราะห์และนักลงทุนจะใช้รายรับจากการขายเพื่อประเมินขนาดของธุรกิจ ใช้เพื่อประกอบการลงทุนและบริหารจัดการสินทรัพย์ ว่าหุ้นบริษัทนั้นน่าลงทุนหรือไม่

รายรับจะใช้ประเมินวิเคราะห์การเติบโตของบริษัทได้ เพราะนักลงทุนย่อมอยากลงทุนในบริษัทที่สามารถสร้างยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง สื่อถึงการที่บริษัทสามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้เรื่อย ๆ รายรับที่มีกราฟเป็นเส้นตรงหรือลดลง ก็จะแสดงถึงศักยภาพในการเติบโตยังไม่ดีเท่าที่ควร

กำไรขั้นต้น คำนวณจากการนำรายรับมาหักลบค่าใช้จ่ายจากการผลิตสินค้า ทั้งวัตถุดิบและค่าแรง ช่วยให้นักลงทุนมองเห็นกำไรหลังหักต้นทุนการผลิต

ส่วนกำไรจากการดำเนินงาน คำนวณจากการนำกำไรขั้นต้นมาหักลบการดำเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัท เช่น การทำโฆษณา การบริหารจัดการสินค้าสู่ท้องตลาด ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่ ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจต้นทุนการสร้างชื่อเสียงหรือทำตลาดของบริษัท

ส่วนรายได้จะบอกนักลงทุนว่า จากรายรับที่ได้ บริษัทสามารถรักษาสัดส่วนของเงินได้ได้มากแค่ไหน ซึ่งสำคัญมากสำหรับคนลงทุนในหุ้นเน้นปันผล เพราะบริษัทจะไม่ต้องเจ็บตัวหนักในการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี

การทำความเข้าใจสถานะของบริษัทจดทะเบียน ทั้งการดำเนินงาน การปรับเปลี่ยน ไปจนถึงงบดุลของบริษัท เป็นสิ่งที่นักลงทุนทุกคนควรทำการบ้านก่อนเริ่มลงทุนในหุ้นเสมอ

หากสนใจปรึกษาผู้แนะนำการลงทุนของ บล. ฟิลลิป เพียงลงรายละเอียดในแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปในเวลาที่ต้องการ กรอกรายละเอียดได้ที่ : https://forms.gle/7yV1JBYskRjUUK92A
 
กรอกรายละเอียดได้ที่ : https://forms.gle/7yV1JBYskRjUUK92A

Credit:
Claire Boyte-White นักเขียนด้านการเงินส่วนบุคคลและภาคองค์กร การวางแผนเกษียณ การลงทุน และ การจัดการภาษี ตั้งแต่ปี 2013 
https://www.investopedia.com/ask/answers/122214/what-difference-between-revenue-and-profit.asp

Credit2:
GoCardless Content Team
https://yourbusiness.azcentral.com/revenue-maximization-vs-profit-maximization-2847.html

Credit3: https://keydifferences.com/difference-between-revenue-profit-and-income.html