ความต้องการของระบบที่แนะนำ
บราวน์เซอร์ที่รองรับ : หน่วยประมวลผล: Core 2 Duo processor ที่ 2.0 กิกะเฮิร์ตช หรือ สูงกว่า   
หน่วยความจำ: 2 กิกะไบต์ หรือ สูงกว่า
ความละเอียดของหน้าจอ: 1024 * 768 หรือ สูงกว่า