สมัครเข้าอบรม
  หัวข้อ : วางแผนลงทุน ออมด้วยหุ้นและกองทุนรวม
  วิทยากร : นักวิเคราะห์หุ้นและกองทุนรวมจากบล.ฟิลลิป
  เวลา : 13:00 - 16:00
  วันที่ : 20 กันยายน 2558
  สถานที่อบรม : หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ที่นั่งคงเหลือ : 0
ชื่อ : *  
นามสกุล : *  
โทรศัพท์มือถือ : *  
โทรศัพท์ :  
E-mail : *  
บัตรประชาชน/Passport :  
บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านใช้บริการอยู่  
ฟิลลิป
อื่นๆ
  * จำเป็นต้องกรอก