วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564   เวลา 10:39 น.
    แจ้ง Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ Android เป็น version 3.33.0
          เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการ Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ Android เป็น version 3.33.0 ผ่านทาง Google Play Store
โดยสามารถ Update ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 27 ม.ค. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

What new in this version.
- Fixed bug : Money Management Deduction send invalid account type

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

27/1/2021 10:39