วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564   เวลา 16:25 น.
    เพิ่มฟังก์ชั่น Amendment Online (Amendment User Information) สำหรับ POEMS Website
          เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ
 

ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มฟังก์ชั่น Amendment Online (Amendment User Information) สำหรับ POEMS Website และ POEMS Mobile

โดยสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันพุธที่ 17 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป

 

 

การเข้าใช้งานฟังก์ชั่น Amendment Online ผ่าน POEMS Website

Login เข้าระบบ >> เลือก Setting (กำหนดค่า) >> Amendment User Information (แก้ไขข้อมูลผู้ใช้)

 

ฟังก์ชั่น Amendment Online (Amendment User Information) สามารถดำเนินการได้ 7 รายการ ดังนี้

 

1. เปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล (Name Surname)

 

2. เปลี่ยนแปลงเบอร์มือถือ (Mobile OTP)

 

3. เปลี่ยนแปลง Email (Email OTP and Email E-doc)
     - Email สำหรับยืนยันตัวตน (Email OTP)
     - Email รับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Email E-doc)

 

4. เปลี่ยนแปลงที่อยู่ (Address)

     - ที่อยู่ปัจจุบัน

     - ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

     - ที่อยู่ที่ทำงาน

     - ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร (Mailing Address)

 

5. เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร (Bank Account)

     - เพิ่มบัญชีธนาคาร

     - เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร (สามารถเลือกเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะบัญชีธนาคารที่เคยแจ้งไว้กับทางบริษัทฯ)

     - ยกเลิกธนาคารสำรอง


6. ยกเลิกการมอบอำนาจ

 

7. อื่นๆ

 

หมายเหตุ

1. หลังจากลูกค้าแจ้งความประสงค์การเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะมี Email แจ้งไปยัง Email OTP ของลูกค้า

2. หลังจากบริษัทฯ ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามความประสงค์ของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว จะมี Email แจ้งให้ลูกค้าทราบอีกครั้ง

3. การแจ้งเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล /  เปลี่ยนแปลง Email /  เปลี่ยนแปลงที่อยู่ /  เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร /  ยกเลิกการมอบอำนาจ จะต้องระบุ OTP เพื่อยืนยันการทำรายการ
4. การแจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์มือถือ /  เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร /  อื่นๆ จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่าย Credit Control โทรยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับลูกค้าก่อนทำรายการเปลี่ยนแปลง
 
หากท่านต้องการข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่าย POEMS โทร 02 635 1666
จึงเรียนมาเพื่อทราบ16/2/2021 16:25