วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564   เวลา 10:31 น.
    ขณะนี้ ระบบซื้อขาย POEMS Mobile สำหรับ iPhone มีปัญหา
          เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ขณะนี้ ระบบซื้อขาย POEMS Mobile สำหรับ iPhone มีปัญหา ฝ่าย IT กำลังดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ผ่านผู้แนะนำการลงทุนของท่าน 
หากดำเนินการแก้ไขแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขออภัยในความไม่สะดวก

15/2/2021 10:31