วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564   เวลา 15:51 น.
    ขณะนี้ ระบบซื้อขาย POEMS Mobile สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว
          เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ขณะนี้ ระบบ POEMS Mobile สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว ขอให้ทำการ Log out และ Log in ใหม่อีกครั้ง 
หากพบปัญหาการใช้งาน โปรดแจ้งที่ Call Center โทร. 02 63 53 123

15/2/2021 15:51