วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564   เวลา 10:36 น.
    ขณะนี้ ระบบซื้อขาย POEMS Mobile สำหรับ Android มีปัญหา
          เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ขณะนี้ ระบบซื้อขาย POEMS Mobile สำหรับ Android มีปัญหา ฝ่าย IT กำลังดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ผ่านผู้แนะนำการลงทุนของท่าน 
หากท่านเข้าใช้งานระบบ และพบข้อความว่า User ID or Password is invalid ขอให้ท่านทำการ Kill App หรือ Uninstall App แล้วทำการติดตั้งใหม่เพื่อเข้าใช้งานอีกครั้ง
หากดำเนินการแก้ไขแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขออภัยในความไม่สะดวก

22/2/2021 10:36