วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564   เวลา 11:01 น.
    ขณะนี้ ระบบ POEMS Mobile สำหรับ Android สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว
          เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ขณะนี้ ระบบ POEMS Mobile สำหรับ Android สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว
หากพบปัญหาการใช้งาน โปรดแจ้งที่ Call Center โทร. 02 63 53 123

22/2/2021 11:01