วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564   เวลา 16:21 น.
    แจ้งเริ่มการให้บริการเปิดบัญชีออนไลน์ Account Opening Online
          เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ
 
แจ้งเริ่มการให้บริการเปิดบัญชีออนไลน์ Account Opening Online โดยสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 มี.ค. 2564 เป็นต้นไป 
การเปิดบัญชีออนไลน์จะสามารถใช้บริการยืนยันตัวตนได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. 7-Eleven 
2. หนังสือเดินทาง (Passport)
3. Dip Chip (ติดต่อเจ้าหน้าที่)  เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น
 
Account Opening Online คือ ระบบเปิดบัญชีแบบไม่ต้องใช้เอกสาร ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลส่วนตัว และเลือกวิธีการยืนยันตัวตน เพียงเท่านี้ลูกค้าของท่านก็สามารถลงทุนกับ บล.ฟิลลิป ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
ลูกค้าต้องทำการสมัครใช้งานระบบ ATS ด้วยตนเองผ่าน ตู้ ATM / Mobile Banking / Internet Banking

ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ Account Opening Online
1. ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีเข้าใช้งานระบบเปิดบัญชีออนไลน์
2. กรอกข้อมูลส่วนตัว
3. ตอบแบบประเมินความเสี่ยง
4. เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการลงทุน
5. เลือกช่องทางการยืนยันตัวตน (7-Eleven /  หนังสือเดินทาง / ผ่าน NDID / ติดต่อเจ้าหน้าที่)
 
หากท่านต้องการข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่าย POEMS โทร 02 63 53 12322/3/2021 16:21