วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564   เวลา 10:34 น.
    แจ้ง Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ Android เป็น version 3.34.2
          เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการ Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ Android เป็น version 3.34.2 ผ่านทาง Google Play Store
โดยสามารถ Update ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 มี.ค. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

What new in this version.
- Fixed bug : Tablet screen width is less than 800px username can not input

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

29/3/2021 10:34