วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564   เวลา 15:42 น.
    แจ้ง Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ Android เป็น version 3.34.3
          เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการ Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ Android เป็น version 3.34.3 ผ่านทาง Google Play Store
โดยสามารถ Update ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 8 เม.ย. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

What new in this version.
- Fixed bug : Samsung S6 app crash on Login screen

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

7/4/2021 15:42